Κυριακή 5 Δεκεμβρίου EXTRA OPEN από τις 12:00 έως τις 16:00