Κυριακή 3 Οκτωβρίου (Ημέρα Γερμανικής Ενότητας) EXTRA OPEN (12: 00-16: 00)