Κυριακή 2 Οκτωβρίου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΚΑΦΕ και ΕΚΘΕΣΗ EXTRA OPEN (12:00-16:00)